Voldby: Søndervang

Dejlige boliggrunde på Søndervang omkranset af marker i hyggelige Voldby.

søndervang, voldby

Voldby er en lille landsby i nærheden af Grenaa med ca. 365 indbyggere.

Voldby præget af landbrugsejendomme, hvoraf nogle er i drift, mens andre er overgået til andre erhverv.

Skole/pasning og indkøbsmuligheder

Byen har en skole til og med 6. klassetrin, børnehave, forsamlingshus og kirke. Der er endvidere en idrætsforening, der har særlig fokus på de mindre børn.

Voldby har desuden en dagligvarebutik og et pengeinstitut.

Byens borgere har i fællesskab etableret æbleplantage på et kommunalt areal syd for byen.

Transport og afstande

Køretid i bil er ca. 10 minutter til Grenaa, 50 minutter til Randers og 1 time til Aarhus.

I lokalplanen kan du bl.a. læse, om der der specifikke krav til materialer, taghældning og husets placering på byggegrunden, når man bygger nyt. 

Hent lokalplan gældende for Søndervang, Voldby

Info om jordbundsforhold på Søndervang, Voldby:

Norddjurs Kommune har ikke fået foretaget geotekniske undersøgelser på denne adresse. 

Ønsker du selv at få foretaget jordbundsundersøgelser inden køb af grunden, skal du kontakte et firma, der kan foretage geotekniske undersøgelser. Du skal altid kontakte Rune Hellegaard Christensen hos Norddjurs Kommune først, hvis du ønsker at få foretaget geotekniske undersøgelser på en af kommunens grunde. 


Klimasikring ved nybyggeri på Søndervang, Voldby

Screeningsresultat for Søndervang

Søndervang 1: Risiko for skybrud. 

Søndervang 3, 5 og 7: Ingen særlig risiko på disse grunde. 

Norddjurs Kommune anbefaler en sokkelkote/gulvkote på 3,00 m DVR90 ved nybyggeri i kommunen, således alt nyt byggeri er sikret på længere sigt mod fremtidens klima

Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte byggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger at bygge ny bolig.

Det er i sidste ende boligejerens eget ansvar at sikre boligen imod klimaskader. 

Hvis der ikke er særlig risiko, henviser vi blot til gældende regler for byggeri samt til lokalplanen. 

Tilslutningsbidrag:

Kloak: Ja

Fjernvarme: Nej

El: Ja

Vand: Ja

Se også hvad du selv skal betale, når du køber en byggegrund af Norddjurs Kommune.

Herunder finder du de juridiske dokumenter i forbindelse med salg af byggegrund i Norddjurs Kommune. Er du i tvivl om juridiske forhold eller regler, er du altid velkommen til at kontakte os

Juridiske dokumenter om grundsalg:

Generelle salgsbetingelser Her kan du læse mere om de betingelser, som sælger og køber skal leve op til i forbindelse med salg af en byggegrund i Norddjurs Kommune.

Bl.a. udbud, udstykning, byggemodning og diverse tilslutninger, samt byggepligt/byggefrist, videresalg af grunden og fortrydelsesret. 

Læs generelle salgsbetingelser for boligparceller

Reservationsvilkår

Læs hvilke vilkår der gælder, hvis du gerne vil reservere en byggegrund i 30 dage, mens du undersøger mulighederne for byggeri og økonomi. 

Læs reservationsvilkår

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt