Grenaa: Åbyen

Åbyen i Grenaa er inspireret af Amsterdams kanalmiljø og har en markant arkitektonisk profil. I området sælges der en række attraktive grunde til forskellige formål.

åbyen, grenaa

Grenaa

Med sine omkring 14.700 indbyggere er Grenaa Djurslands absolut største by. I Grenaa er der mulighed for at leve et aktivt byliv med job, skole eller uddannelse. Samtidig skaber Grenaas vand og natur en forlængelse af byens område, og giver mulighed for et godt familie- og fritidsliv.

Grenaa har et levende erhvervsliv, herunder en større erhvervshavn, som stadig ekspanderer. Her findes samtidig et dynamisk iværksættermiljø, som er i tæt samarbejde med de mange ungdomsuddannelser, byen tilbyder.

Pasning og uddannelsesmuligheder

At Grenaa er en gammel købstad, afspejles i den hyggelige bymidte med smalle gader, der samles i et torv omkring kirken. I bymidten er der butikker og andre servicefaciliteter, som også tiltrækker oplandets beboere.

I byen er der to folkeskoler, offentlige og private børnehaver og en række ungdomsuddannelser, blandt andet erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og voksenuddannelser.

Natur og strand

Grenaa støder mod syd op til den store kommuneplantage med skov, hede og syv km. børnevenlig badestrand.

Grenaaen løber igennem byen. Ved åens udløb ligger en lystbådehavn, og syd for byen ligger flere sommerhusområder og en campingplads.

Transport og afstande

Der er hovedveje fra Aarhus og Randers til Grenaa og Grenaa Havn. Fra havnen udgår færger til Sverige (Varberg) og Anholt.

Fra 2017 kører Letbanen til Grenaa. Byen har desuden gode busforbindelser til regionens større byer.

Afstande i bil er 1 time til Aarhus og 50 minutter til Randers.

I lokalplanen kan du bl.a. læse, om der der specifikke krav til materialer, taghældning og husets placering på byggegrunden, når man bygger nyt. 

Hent lokalplan gældende for Åbyen, Grenaa

Hent tegning med koordinater for Åbyen

Info om jordbundsforhold på Åbyen, Grenaa

Norddjurs Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser - Hent rapporten her 

Ønsker du selv at få foretaget jordbundsundersøgelser inden køb af grunden, skal du kontakte et firma, der kan foretage geotekniske undersøgelser. Du skal altid kontakte Rune Hellegaard Christensen hos Norddjurs Kommune først, hvis du ønsker at få foretaget geotekniske undersøgelser på en af kommunens grunde. 


Klimasikring ved nybyggeri på Åbyen, Grenaa

Screeningsresultat for Åbyen: Risiko for stormflod. 

Norddjurs Kommune anbefaler en sokkelkote/gulvkote på 3,00 m DVR90 ved nybyggeri, således alt nyt byggeri er sikret på længere sigt mod fremtidens klima.

Du kan finde lokalplanen for Åbyen Lokalplan for Åbyen 

Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte byggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger at bygge ny bolig.

Det er i sidste ende boligejerens eget ansvar at sikre boligen imod klimaskader. 

Tilslutningsbidrag:

Kloak: Nej

Fjernvarme: Nej

El: Nej

Vand: Nej

Se også hvad du selv skal betale, når du køber en byggegrund af Norddjurs Kommune.

Herunder finder du de juridiske dokumenter i forbindelse med salg af byggegrund i Norddjurs Kommune. Er du i tvivl om juridiske forhold eller regler, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Juridiske dokumenter om grundsalg

Salgsvilkår for Åbyen, Grenaa

Her kan du læse mere om de betingelser, som sælger og køber skal leve op til i forbindelse med salg af en byggegrund i Norddjurs Kommune.

Bl.a. udbud, udstykning, byggemodning og diverse tilslutninger, samt byggepligt/byggefrist, videresalg af grunden og fortrydelsesret.

Reservationsvilkår

Læs hvilke vilkår der gælder, hvis du gerne vil reservere en byggegrund i 30 dage, mens du undersøger mulighederne for byggeri og økonomi.

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt