Vivild: Søndergade

Dejlige boligparceller i børnevenligt kvarter og stor ikke udstykket jordbrugsparcel på Søndergade.

søndergade, vivild

Vivild er en større landsby med ca. 840 indbyggere, som har alle muligheder for børnefamilier samt adgang til skole, pasning, gode indkøbsmuligheder og idræts- og foreningsliv.

Byen er vokset markant i de seneste 30 år og der er opført mange nye boliger.

Skole/pasning, indkøbsmuligheder og fritid

I byen er der tandlægeklinik, lægehus, folkeskole til og med 6. klasse og børnehave, som tilsammen udgør Vivild Børneby, idrætsanlæg og idrætshal. Der er desuden en dagligvarebutik, øvrige butikker og pengeinstitutter.

Der er et aktivt foreningsliv gennem byens borger- og handelsstandsforening og idrætsforening.

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole har til huse midt i byen og de mange elever bidrager med masser af liv i byen.

Transport og afstande

Køretid i bil er Køretid i bil er ca. 45 minutter til Aarhus, 28 min. til Randers og 30 minutter til Grenaa.

I lokalplanen kan du bl.a. læse, om der der specifikke krav til materialer, taghældning og husets placering på byggegrunden, når man bygger nyt.

Bemærk, at der gælder en anden lokalplan for jordbrugsparcellen. 

Hent lokalplan gældende for boliggrunde, Søndergade, Vivild

Hent lokalplan gældende for jordbrugsparcellen, Søndergade, Vivild

Hent tegning med koordinater for Søndergade, Vivild

Info om jordbundsforhold på Søndergade, Vivild

Norddjurs Kommune har ikke fået foretaget geotekniske undersøgelser på denne adresse. 

Ønsker du selv at få foretaget jordbundsundersøgelser inden køb af grunden, skal du kontakte et firma, der kan foretage geotekniske undersøgelser. Du skal altid kontakte Rune Hellegaard Christensen hos Norddjurs Kommune først, hvis du ønsker at få foretaget geotekniske undersøgelser på en af kommunens grunde. 


Klimasikring ved nybyggeri på Søndergade, Vivild

Screeningsresultat for Søndergade: Ingen særlig risiko på denne adresse. 

Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte byggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger at bygge ny bolig.

Det er i sidste ende boligejerens eget ansvar at sikre boligen imod klimaskader. 

Hvis der ikke er særlig risiko, henviser vi blot til gældende regler for byggeri samt til lokalplanen. 

Tilslutningsbidrag:

Kloak: Ja

Fjernvarme: Nej

El: Ja

Vand: Ja

Se også hvad du selv skal betale, når du køber en byggegrund af Norddjurs Kommune.

Herunder finder du de juridiske dokumenter i forbindelse med salg af byggegrund i Norddjurs Kommune. Er du i tvivl om juridiske forhold eller regler, er du altid velkommen til at kontakte os

Juridiske dokumenter om grundsalg

Generelle salgsbetingelser Her kan du læse mere om de betingelser, som sælger og køber skal leve op til i forbindelse med salg af en byggegrund i Norddjurs Kommune.

Bl.a. udbud, udstykning, byggemodning og diverse tilslutninger, samt byggepligt/byggefrist, videresalg af grunden og fortrydelsesret. 

Læs generelle salgsbetingelser for boligparceller

Reservationsvilkår

Læs hvilke vilkår der gælder, hvis du gerne vil reservere en byggegrund i 30 dage, mens du undersøger mulighederne for byggeri og økonomi. 

Læs reservationsvilkår

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt