Holbæk: Vanghavevej

Meget prisvenlige grunde i Holbæk i roligt kvarter med udsigt til skov og marker.

vanghavevej, holbæk

Holbæk er en mindre landsby med ca. 250 indbyggere. Byen ligger omgivet af marker i den nordvestlige del af kommunen og er en klyngelandsby med veje, der fører til de omkringliggende mindre landsbyer.

Byen har et aktivt foreningsliv med forsamlingshus som omdrejningspunkt, ligesom der er idrætsanlæg med boldbaner og tennisbaner og et nyere klubhus.

Transport og afstande

Køretid i bil er ca. 50 minutter til Aarhus, 30 minutter til Randers og 40 minutter til Grenaa.

I områder uden lokalplan kan byggeri ske efter almindelig bygningsreglement. 

Info om jordbundsforhold på Vanghavevej, Holbæk

Norddjurs Kommune har ikke fået foretaget geotekniske undersøgelser på denne adresse. 

Ønsker du selv at få foretaget jordbundsundersøgelser inden køb af grunden, skal du kontakte et firma, der kan foretage geotekniske undersøgelser. Du skal altid kontakte Rune Hellegaard Christensen hos Norddjurs Kommune først, hvis du ønsker at få foretaget geotekniske undersøgelser på en af kommunens grunde. 


Klimasikring ved nybyggeri på Vanghavevej, Holbæk

Screeningsresultat for Vanghavevej:

Vanghavevej 1: Ingen særlig risiko på denne adresse. 

Vanghavevej 5: Ingen særlig risiko på denne adresse. 

Vanghavevej 8: Risiko for skybrud. 

Norddjurs Kommune anbefaler en sokkelkote/gulvkote på 3,00 m DVR90 ved nybyggeri i kommunen, således alt nyt byggeri er sikret på længere sigt mod fremtidens klima. 

Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte byggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger at bygge ny bolig.

Det er i sidste ende boligejerens eget ansvar at sikre boligen imod klimaskader. 

Hvis der ikke er særlig risiko, henviser vi blot til gældende regler for byggeri samt til lokalplanen. 

Tilslutningsbidrag:

Kloak: Ja

Fjernvarme: Nej

El: Ja

Vand: Ja

Se også hvad du selv skal betale, når du køber en byggegrund af Norddjurs Kommune.

Herunder finder du de juridiske dokumenter i forbindelse med køb af byggegrund i Norddjurs Kommune. Er du i tvivl om juridiske forhold eller regler, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Juridiske dokumenter om grundsalg

Generelle salgsbetingelser Her kan du læse mere om de betingelser, som sælger og køber skal leve op til i forbindelse med salg af en byggegrund i Norddjurs Kommune.

Bl.a. udbud, udstykning, byggemodning og diverse tilslutninger, samt byggepligt/byggefrist, videresalg af grunden og fortrydelsesret. Læs generelle salgsbetingelser for boligparceller

Reservationsvilkår

Læs hvilke vilkår der gælder, hvis du gerne vil reservere en byggegrund i 30 dage, mens du undersøger mulighederne for byggeri og økonomi. Læs reservationsvilkår

 

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt