Spørgsmål

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med køb af en byggegrund.

Generelle vilkår:

Øvrige spørgsmål:

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål til byggegrunde:

Ja, i første omgang kan du se en panoramavideo af alle de grunde, som Norddjurs Kommune har til salg. Du kan se panoramavideoen for den enkelte grund under grunde til salg.

Du er naturligvis også velkommen til at køre ud til den fysiske grund, så du kan se området omkring grunden.

Nogle steder er grundene afmærket med træpæle. Øvrige steder henviser vi til de optegnede kort her på websitet og i lokalplanen.

 oversigtskortet over grunde til salg kan du se alle de områder, hvor der er udbudt grunde til salg.

Når du klikker på et enkelt område, kommer du til en underside med et kort over grundene, samt et skema med hver grunds areal, pris og status. 

Tal med en rådgiver

Inden du køber en byggegrund er det værd at overveje, om dit drømmehus kan opføres og placeres, som du ønsker det på grunden.

Det er også en god idé at få undersøgt muligheder for finansiering. Tal med en rådgiver både angående byggemuligheder og finansiering, så du har et professionelt grundlag at træffe din beslutning på.

Du kan reservere en grund, mens du undersøger dine muligheder

Du har mulighed for at reservere en grund i 30 dage, så du har god tid til at undersøge lokalplanen og dine muligheder inden køb. Det er gratis at reservere en grund.

Vær opmærksom på lokalplanen

Der kan være specifikke krav til byggeriet, som er fastlagt i lokalplanen. Det kan for eksempel være krav til materialer, hvordan huset skal placeres på grunden eller andre forhold.

Du kan se lokalplanen for de specifikke grunde på undersiden ’Lokalplan’.

Norddjurs Kommune har udført jordbundsundersøgelser på nogle af de udbudte grunde, men ikke på alle. På siden ’Jordbundsforhold’ under hvert boligområde er der oplyst, om der er udført jordbundsundersøgelser på den aktuelle grund.

Du kan for egen regning få udført en jordbundsundersøgelse af grunden, hvis du ønsker det inden køb. Du skal altid kontakte Norddjurs Kommune for at få tilladelse til geotekniske undersøgelser, inden du foretager dig noget.

De fleste købere får desuden udført jordbundsundersøgelser af grunden efter købet. Viser jordbundsundersøgelsen forurening af grunden, kan købet i visse tilfælde annulleres.

Ja. Du kan reservere en grund i 30 dage, så du har tid til at undersøge muligheder for bebyggelsen på grunden eller finansieringsmuligheder.

Du reserverer en grund ved at henvende dig til Rune Hellegaard Christensen hos Norddjurs Kommune på mail eller telefon. 

Det er gratis at reservere en grund.

På siderne for de enkelte grunde kan du på oversigtkortet se hvilke grunde, der allerede er reserveret – de er markeret med orange.

Der er betingelser for at reservere:

  • En reservation udløber som udgangspunkt efter 30 dage. Er der konkrete begrundelser for at det ikke er tid nok, kan reservationen forlænges med yderligere 30 dage.

  • Ønsker en anden at købe en reserveret grund, har den, der har reserveret grunden, 7 kalenderdage til at meddele kommunen, om man ønsker at købe.

  • Modtager kommunen et væsentlig højere tilbud på grunden end udbudsprisen i reservationsperioden, bortfalder reservationen, da markedsprisen så vurderes højere. Grunden vil herefter blive udbudt offentligt til salg.

  • Alle reservationer bortfalder, når grundene udbydes til salg en gang årligt. Det er ikke muligt at reservere en grund umiddelbart før et planlagt udbud.

Du kan læse reservationsvilkår her

Hvis du ønsker at købe en grund, skal du blot kontakte Rune Hellegaard Christensen hos Norddjurs Kommune på mail eller telefon.

Norddjurs Kommune har mange grunde til salg i forskellige områder. Det er forskelligt, hvad der er forberedt til byggeri på de enkelte grunde.

På visse grunde er tilslutningsafgiften til kloak, vand, el og varme allerede betalt og dermed med i prisen.

På siden ’Hvad er med i prisen’ under hver grund kan du se hvilke tilslutningsbidrag, der er inkluderet i prisen for den aktuelle grund.

Vi anbefaler, at du hyrer et professionel byggefirma eller en entreprenør i forbindelse med byggeriet. De vil også kunne rådgive dig i forhold til klargøring af grunden.

  • Du skal selv afholde udgifter til tilslutningsbidrag – kloak, vand, el og varme – hvis det ikke allerede er forberedt på grunden.

  • Yderligere jordbundsprøver på de grunde, hvor kommunen ikke har fået dem foretaget.

  • Tilslutningsafgift til evt. fællesantenne, internet eller fiberbredbånd og telefon.
  • Alle stikledninger, forsyningsanlæg og forsyningsledninger på grunden. Det gælder også fra målerbrønd og kabelskab til grunden, hvis disse er placeret uden for grundens skel.

Ja, du kan fortryde køb af en byggegrund mod betaling af 1% af købesummen inden for 6 hverdage, efter handlen er indgået.

Køberen skal senest 6 hverdage efter købet skriftlig meddele kommunen, at handlen fortrydes. Det er et krav, at den skriftlige meddelelse når frem til kommunen inden fristens udløb for at kunne træde tilbage fra handlen.

Læs mere i de generelle købsbetingelser for boliggrunde

Ja, på nogle grunde - men ikke på alle - kan der i lokalplanen være krav til byggeriet. Desuden er der forpligtelser i købskontrakten, når du køber en grund. Se uddybning herunder.

Krav i lokalplanen

Ja, på visse grunde er der krav til byggeriet på grunden. Det kan for eksempel være bebyggelsens placering på grunden, taghældning eller hvilke materialer, der skal bruges på facaden.

I fanen ’Lokalplan’ for hvert område kan du se, om der er krav til byggeriet på den grund, du er interesseret i.

I paragrafferne ’Bebyggelsens ydre fremtræden’ og ’Bebyggelsens omfang og placering’, kan du få et hurtigt overblik over krav til huset. Vi råder dog til en grundig gennemlæsning af hele lokalplanen, og til at du evt. rådfører dig med en arkitekt eller anden fagperson, hvis du er i tvivl om lokalplanens indflydelse på dine ønsker til et nybygget hus på grunden.

Krav til bebyggelsen i købskontrakten  

Når du har købt en byggegrund er der krav til, at du inden 2 år efter overtagelsesdatoen skal ansøge kommunen om byggetilladelse. Byggeriet skal være afsluttet inden 3 år efter overtagelsesdagen.

Læs alle købsbetingelser her

Visse områder i Norddjurs Kommune ligger i zoner, hvor der er risiko for oversvømmelser. 

På undersiden 'Jordbundsforhold og klimasikring' ved hver byggegrund kan du se, om der er risiko for oversvømmelse eller stormflod.

På disse grunde anbefaler Norddjurs Kommune en sokkelkote/gulvkote på 3,00 m DVR90, således alt nyt byggeri er sikret på længere sigt mod fremtidens klima.

Det er dit eget ansvar at sikre din bolig imod storme og oversvømmelser.

Nogle forsikringsselskaber sætter krav til, at nybyggede boliger er sikret mod skader. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre hvad reglerne er.

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt