Allingåbro: Brombærvænget

Familievenligt parcelhuskvarter i Allingåbro, som grænser op til mark og skov.

Allingåbro

Allingåbro er den tredjestørste by i Norddjurs Kommune med knap 2000 indbyggere.

Allingåbro er velegnet for børnefamilier. Der er folkeskole til og med 6. klasse og vuggestue, børnehave og SFO, som sammen udgør Allingåbro Børneby.

I byen ligger også Plejecentret Farsøhthus med lejligheder til ældre og både kommunale og regionale bo- og aktivitetstilbud til fysisk og psykisk handicappede.

Indkøbsmuligheder og fritid

Der masser af muligheder for et aktivt fritids- og foreningsliv i Allingåbro, som både har idrætshal med boldbaner og tennisbaner og golfbane. 

Der er også flere dagligvarebutikker, slagter, bager og diverse andre forretninger. I byen findes også en række virksomheder og en af kommunens tre administrationsbygninger.

Transport og afstande

Der går regionale busruter gennem byen med forbindelser til Aarhus, Randers og Grenaa. Køretid i bil er 40 minutter til Grenaa, 25 minutter til Randers og 45 minutter til Aarhus.

Læs mere på borgernes egen byportal: http://www.allingaabro-portalen.dk

Se video om Allingåbro (Youtube):

Her finder du den lokalplan, der gælder for området, samt tegning over matriklerne.

I lokalplanen kan du bl.a. læse, om der der specifikke krav til materialer, taghældning og husets placering på byggegrunden, når man bygger nyt.

Hent lokalplan gældende for Brombærvænget, Allingåbro

Brombærvænget, måleblad

Info om jordbundsforhold på Brombærvænget:

Norddjurs Kommune har ikke fået foretaget geotekniske undersøgelser på denne adresse. 

Ønsker du selv at få foretaget jordbundsundersøgelser inden køb af grunden, skal du kontakte et firma, der kan foretage geotekniske undersøgelser. Du skal altid kontakte Rune Hellegaard Christensen hos Norddjurs Kommune først, hvis du ønsker at få foretaget geotekniske undersøgelser på en af kommunens grunde. 

Klimasikring ved nybyggeri på Brombærvænget

Screeningsresultat for Brombærvænget: Ingen særlig risiko på denne adresse. 

Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte byggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger at bygge ny bolig.

Det er i sidste ende boligejerens eget ansvar at sikre boligen imod klimaskader. 

Hvis der ikke er særlig risiko, henviser vi blot til gældende regler for byggeri samt til lokalplanen.

Her kan du se, hvilke tilslutningsbidrag, der er inkluderet i prisen for byggegrunden.

Tilslutningsbidrag:

Kloak: Ja

Fjernvarme: Ja

El: Ja

Vand: Ja

Se også hvad du selv skal betale, når du køber en byggegrund af Norddjurs Kommune.

Her kan du finde dokumenter med informationer om salg, reservation og udbud.

Herunder finder du de juridiske dokumenter i forbindelse med salg af byggegrund i Norddjurs Kommune. Er du i tvivl om juridiske forhold eller regler, er du altid velkommen til at kontakte os.

Juridiske dokumenter om grundsalg

Salgsvilkår for Brombærvænget, Allingåbro: 

Her kan du læse mere om de betingelser, som sælger og køber skal leve op til i forbindelse med salg af en byggegrund i Norddjurs Kommune.

Bl.a. udbud, udstykning, byggemodning og diverse tilslutninger, samt byggepligt/byggefrist, videresalg af grunden og fortrydelsesret. 

Brombærvænget, salgsvilkår

Reservationsvilkår

Læs hvilke vilkår der gælder, hvis du gerne vil reservere en byggegrund i 30 dage, mens du undersøger mulighederne for byggeri og økonomi. 

Læs reservationsvilkår

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt