Vivild: Østergårdsvej/Langgade

Dejlige boliggrunde i Vivild i veletableret parcelhuskvarter.

østergaardsvejlanggade, vivild

Vivild er en større landsby med ca. 840 indbyggere, som har alle muligheder for børnefamilier samt adgang til skole, pasning, gode indkøbsmuligheder og idræts- og foreningsliv.

Byen er vokset markant i de seneste 30 år og der er opført mange nye boliger.

Skole/pasning, indkøbsmuligheder og fritid

I byen er der tandlægeklinik, lægehus, folkeskole til og med 6. klasse og børnehave, som tilsammen udgør Vivild Børneby, idrætsanlæg og idrætshal. Der er desuden en dagligvarebutik, øvrige butikker og pengeinstitutter.

Der er et aktivt foreningsliv gennem byens borger- og handelsstandsforening og idrætsforening.

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole har til huse midt i byen og de mange elever bidrager med masser af liv i byen.

Transport og afstande

Køretid i bil er Køretid i bil er ca. 45 minutter til Aarhus, 28 minutter til Randers og 30 minutter til Grenaa.

I lokalplanen kan du bl.a. læse, om der der specifikke krav til materialer, taghældning og husets placering på byggegrunden, når man bygger nyt. 

Hent lokalplan gældende for Østergårdsvej og Langgade 

Info om jordbundsforhold på Østergårdsvej/Langgade, Vivild:

Norddjurs Kommune har ikke fået foretaget geotekniske undersøgelser på denne adresse. 

Ønsker du selv at få foretaget jordbundsundersøgelser inden køb af grunden, skal du kontakte et firma, der kan foretage geotekniske undersøgelser. Du skal altid kontakte Rune Hellegaard Christensen hos Norddjurs Kommune først, hvis du ønsker at få foretaget geotekniske undersøgelser på en af kommunens grunde. 


Klimasikring ved nybyggeri på Østergårdsvej/Langgade, Vivild

Screeningsresultat for Østergårdsvej/Langgade, Vivild:

Østergårdsvej 5A: Risiko for skybrud

Østergårdsvej 5B: Risiko for skybrud

Østergårdsvej/Langgade: Risiko for skybrud

Langgade 61C: Ikke screenet. 

Norddjurs Kommune anbefaler en sokkelkote/gulvkote på 3,00 m DVR90 ved nybyggeri i kommunen, således alt nyt byggeri er sikret på længere sigt mod fremtidens klima.

Du kan finde lokalplanen for Østergårdsvej/Langgade her.

Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte byggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger at bygge ny bolig.

Det er i sidste ende boligejerens eget ansvar at sikre boligen imod klimaskader. 

Tilslutningsbidrag:

Kloak: Nej

Fjernvarme: Nej

El: Nej

Vand: Nej

Se også hvad du selv skal betale, når du køber en byggegrund af Norddjurs Kommune.

Herunder finder du de salgsdokumenter i forbindelse med salg af byggegrund i Norddjurs Kommune. Er du i tvivl om juridiske forhold eller regler, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Juridiske dokumenter om grundsalg

Generelle salgsbetingelser Her kan du læse mere om de betingelser, som sælger og køber skal leve op til i forbindelse med salg af en byggegrund i Norddjurs Kommune.

Bl.a. udbud, udstykning, byggemodning og diverse tilslutninger, samt byggepligt/byggefrist, videresalg af grunden og fortrydelsesret. 

Læs generelle salgsbetingelser for boligparceller

Reservationsvilkår

Læs hvilke vilkår der gælder, hvis du gerne vil reservere en byggegrund i 30 dage, mens du undersøger mulighederne for byggeri og økonomi. 

Læs reservationsvilkår

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt