Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Er der krav til klimasikring?

Visse områder i Norddjurs Kommune ligger i zoner, hvor der er risiko for oversvømmelser. 

På undersiden 'Jordbundsforhold og klimasikring' ved hver byggegrund kan du se, om der er risiko for oversvømmelse eller stormflod.

På disse grunde anbefaler Norddjurs Kommune en sokkelkote/gulvkote på 3,00 m DVR90, således alt nyt byggeri er sikret på længere sigt mod fremtidens klima.

Det er dit eget ansvar at sikre din bolig imod storme og oversvømmelser.

Nogle forsikringsselskaber sætter krav til, at nybyggede boliger er sikret mod skader. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre hvad reglerne er.