Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Udbud af boliggrunde

Boliggrunde i Allingåbro og fritidsgrund i Grenaa udbydes nu til salg

To boliggrunde på Granbakkevej i Allingåbro og en fritidsgrund på Kaprifolievej i Grenaa udbydes nu til salg. 

Norddjurs Kommunes salg af fast ejendom sker i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Salget sker ved offentligt udbud, hvor parcellerne tilfalder højestbydende over en af kommunalbestyrelsen udarbejdet mindstepris.
Norddjurs Kommune kan forkaste alle indkomne tilbud, og er ikke forpligtet til at sælge til de angivne mindstepriser. 

To boliggrunde på Granbakkevej, Allingåbro

Fritidsgrund på Kaprifolievej, Grenaa

Købstilbud
Interesserede købere skal fremsende et købstilbud, så det er Norddjurs Kommune i hænde senest onsdag den 30. maj 2018 kl. 12.00.

Tilbud sendes pr. post eller mail til:

Norddjurs Kommune 
Miljø- og kulturforvaltningen
Kirkestien 1
8961 Allingåbro
Mail: grundsalg@norddjurs.dk


Ved 2 eller flere bud på samme grund, vil der blive indhentet supplerende tilbud fra de involverede tilbudsgivere. Herefter sælges til den højestbydende.

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sælges herefter til mindsteprisen. Salget heraf sker efter "først-til-mølle"-princippet.

Yderligere info om grundene, som ikke er tilgængelig på hjemmesiden, kan rekvireres ved at kontakte Rune Hellegaard Christensen, rhc@norddjurs.dk.