Udbud, sommerhusgrund i Grenaa

Norddjurs Kommune udbyder attraktivt beliggende sommerhusgrund i Grenaa til salg.

Tilbud skal fremsendes til Norddjurs Kommune, Fællesforvaltningen, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro eller på mail grundsalgogejendom@norddjurs.dk, senest den 11. juni 2024 kl. 16.00.

Norddjurs Kommune udbyder attraktivt beliggende sommerhusgrund (sokkelgrund) på 64 m2 i Klitområdet i Grenaa nærmere bestemt på Bag Klitten 1B.

For grunden er fastsat en mindstepris på 882.000,00 kr.

Kommunen forbeholder sig at kunne forkaste alle tilbud og er ikke forpligtet til at sælge til mindsteprisen.

Tilbud skal fremsendes til Norddjurs Kommune, Miljø og Kulturforvaltningen, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro eller på mail til grundsalgogejendom@norddjurs.dk, senest den 11. juni 2024 kl. 16.00.

Se yderligere oplysninger omkring udbudsprocessen samt relevante bilag omkring grunden herunder.

Måleblad, delnr. 4

Lokalplan

Udbudsbetingelser

Tilbudsblanket

Eksempel på købsaftale

Kommunen forbeholder sig at kunne forkaste alle tilbud og er ikke forpligtet til at sælge til mindsteprisen.

Norddjurs Kommunes salg af fast ejendom sker i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Salget sker ved offentligt udbud, hvor arealet tilfalder højestbydende over en af kommunalbestyrelsen udarbejdet mindstepris.

Ved 2 eller flere bud på grunden, vil der blive indhentet supplerende tilbud fra de involverede tilbudsgivere. Herefter sælges til den højestbydende.

Kontakt Norddjurs Kommune, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information om grunden. Norddjurs Kommune, Fællesforvaltningen, mail: rhc@norddjurs.dk.

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt