Jordbundsforhold og klimasikring

Herunder kan du se, om der er foretaget jordbundsundersøgelser på grundene, og om der er grund til særlig klimasikring af boligen.

Info om jordbundsforhold på Åbyen, Grenaa:

Norddjurs Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser - Hent rapporten her 

Ønsker du selv at få foretaget jordbundsundersøgelser inden køb af grunden, skal du kontakte et firma, der kan foretage geotekniske undersøgelser. Du skal altid kontakte Rune Hellegaard Christensen hos Norddjurs Kommune først, hvis du ønsker at få foretaget geotekniske undersøgelser på en af kommunens grunde. 


Klimasikring ved nybyggeri på Åbyen, Grenaa:

Screeningsresultat for Åbyen: Risiko for stormflod. 

Norddjurs Kommune anbefaler en sokkelkote/gulvkote på 3,00 m DVR90 ved nybyggeri, således alt nyt byggeri er sikret på længere sigt mod fremtidens klima.

Find Lokalplanen for Åbyen 

Norddjurs Kommune har screenet alle udbudte byggegrunde for risiko for skybrud/kraftig regn og havvand/stormflod, så du ved, om der skal tages særlige hensyn til klimasikring, når du planlægger at bygge ny bolig.

Det er i sidste ende boligejerens eget ansvar at sikre boligen imod klimaskader. 

 

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt

Mail: grundsalgogejendom@norddjurs.dk

Rune Hellegaard Christensen: 89 59 40 77

Trine O. Christensen: 89 59 40 34