Lokalplan & tegning Teglværksvej, Auning

Her finder du den lokalplan, der gælder for området.

I lokalplanen kan du bl.a. læse, om der der specifikke krav til materialer, taghældning og husets placering på byggegrunden, når man bygger nyt.

Se lokalplanen for Teglværksvej, Auning Øst
Se vejledende højdekurver
Måleblad

På området er der udgravet to teglovne. Se placeringen af teglovnene.

Grundsalg Norddjurs Kommune

Kontakt

Mail: grundsalgogejendom@norddjurs.dk

Rune Hellegaard Christensen: 89 59 40 77

Trine O. Christensen: 89 59 40 34